Mujo Fafulić, predsjednik Odbora za Rome četiri kantona u Federaciji BiH i izvršni direktor Centra za podršku Romima „Romalen“, govori o razlozima neuključenosti Roma u sve oblike društvenog djelovanja.