Tarik Haverić, profesor na Univerzitetu u Sarajevu, govori o tradicionalnoj podeli na levicu i desnicu u političkim sistemima