Nataša Nelević, pozorišna kritičarka i dramska spisateljica, sa NVO Nova je 2011. godine pokrenula elektronski Muzej žena,  na kojem su sabrana, prevrednovana i javnosti predočena dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore. U videu govori i o preprekama na putu ostvarenja ideje da digitalni muzej  postane nacionalna institucija.