Za deset godina u Crnoj Gori je neznatna promjena kada je riječ o stepenu diskriminacije u društvu.Trećina crnogorskih građana ne želi
da živi u istoj državi sa LGBT osobama, dok skoro 43 odsto smatra da te osobe ne treba da imaju ista prava kao svi ostali građani.
Diskriminacija je veoma izražena i prema Romima, ali i prema osobama sa invaliditetom i starijim osobama – pokazalo je prije nekoliko dana objavljeno istraživanje EU i Savjeta Evrope, pod nazivom: „Obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori za 2020. godinu“ . O istraživanju, koje je sproveo je NVO Centar za demokratiju i ljudska prava  govori Milena Bešić, direktorica CEDEM-a.