Video „Slobodne TV“ o lokalnim izborima koji će se održati u Severnoj Makedoniji 17. oktobra.