Pesnikinja Nora Prekazi organizuje brojne događaje u Kosovskoj Mitrovici sa ciljem oživljavanja kulturnog života ovog podeljenog grada.