Video Novosadske novinarske škole o osnovama snimanja i montaže video sadržaja pomoću mobilnih telefona.