Kako se prepoznaje korupcija u upravljanju javnim dobrom i da li ulazak Srbije u EU može pomoći u odbrani javnog dobra, bila su pitanja konferencije koju je organizovao Evropski pokret u Srbiji uz podršku Fridrih Ebert fondacije.