Konferencija u organizaciji Evropskog fonda za Balkan i Foruma za vanjsku politiku iz Zagreba na temu najnovijeg sažetka politike BiEPAG-a pod nazivom „Povratak na pravi kolosek: Završetak procesa ujedinjenja EU”.