Crna Gora je od proglašenja nezavisnosti imala imidž države sa dobrim međususjedskim odnosima. Međutim, u posljednjih nekoliko godina situacija se mijenja, i u Crnoj Gori i u regionu.