Eko akcija ima jedinstvenu ulogu watchdoga u BiH, s obzirom da djelovanje ne zasniva na kompromisnoj kooperacije s vlastima nego na kritici i potpomaganju otpora strukturama finansijske i političke moći.