Video Novosadske novinarske škole namenjen je učenicima, a lekcije o lažnim vestima osmislili su prosvetni radnici, kombinujući nastavno gradivo sa veštinama medijske i informacione pismenosti.