Video je rezultat istraživanja Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), čije programske aktivnosti su usmjerene na osnaživanje žena i njihovo puno učešće u svim sferama života, uključujući i učešće u procesu donošenja odluka.