Video Centra za demokratsku tranziciju govori o tome kako je Crkva u Crnoj Gori u proteklom periodu u epicentru političkog života, a njeni interesi često ispred interesa države.