Ifet Feraget, advokat, specijalista krivičnog prava, kaže da ga je višegodišnje  zastupanje oštećenih porodica u slučajevima ubistava Dženana Memića u Sarajevu i Davida Dragičevića u Banja Luci, dovelo do spoznaje da ne postoji mogućnost efikasne borbe sa tužiocima koji su duboko korumpirani i involvirani u nezakonite aktiivnosti.