Već dvije decenije Poslovno udruženje žena Avenija na Kosovu,  aktivno je u stvaranju uslova za rad i obezbjeđivanju sredstava za pokretanje porodičnog biznisa u cilju ekonomskog osnaživanja žena.