Nakon više od godinu dana od kada je Skupština Crne Gore  dobila novi  saziv, CDT (Centar za demokratsku tranziciju) podsjeća na obećanja  koja su data građanima i zaključuje da nas je neodgovorno ponašanje  partija i poslanika dovelo u situaciju da su reformski procesi sve  slabiji, a potencijal za sukobe sve veći.