Мreža žena Kosova angažovala je desetine volontera koji su u više od 20 opština pozivali građane da glasaju za žene na lokalnim izborima kako bi što veći broj njih ušao u opštinske skupštine.