Zahvaljujući glasačkim listića na Brajevoj azbuci koje je CEC koncipirao za izbore na Kosovu, slabovidi građani mogu glasati lično i bez pomoći.