Evropski fond za Balkan (EFB) je pokrenuo inicijativu “Drveće prijateljstva“ u okviru koje je zasađeno 400 sadnica u svim glavnim gradovima regiona. Ideja koja stoji iza ovoga je da se nadoknadi šteta nastala emisijom ugljen dioksida, koja je nastala poslovnim putovanjima EFB-a u 2019. godini. Drveća su posađena 30. oktobra 2020. godine, istovremeno u Beogradu, Skoplju, Prištini, Tirani, Podgorici i Sarajevu uz pomoć brojnih lokalnih partnera, njihovih volontera i logističke podrške. „Događaj je primarno namenjen za podizanje svesti građana regiona o posledicama njihovih sopstvenih akcija na zagađenje životne sredine. Veoma smo zadovoljni što smo uspostavili saradnju sa relevantnim lokalnim partnerima u rešavanju ovog problema“ objasnila je Aleksandra Tomanić, Izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan.