Potpredsednik EPuS-a Vladimir Međak govori o nedovoljnoj prisutnosti Evropske unije u elektronskim medijima sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji.