Frontex, Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu trenutno provodi Zajedničku operaciju sa Crnom Gorom s ciljem da pomogne crnogorskim nacionalnim vlastima u kontroli granica i borbi protiv prekograničnog kriminala.