Nevladina organizacija „Doza sreće“ koja pomaže djeci i roditeljima djece sa Daunovim sindromom, svakog 13. novombra na Dan oslobođenja Skoplja, organizuju prodajne izložbe dječjih crteža, i na taj način prikupljaju novac za aktivnosti organizacije.