Kako je danas voditi jedan hostel u Sarajevu, koliko je to zahtevno i na koji način internet utiče na posećenost, bile su teme o kojima je govorio Unkas Kupusović, menadžer „Balkanhan“ hostela.