Dervo Sejdić, istaknuti aktivista za prava Roma, u svojoj borbi za pravednije izborno pravo u BiH, obratio se i Sudu za ljudska prava u Starsburgu. Iako je presudom Apelacionog suda od prije 11 godina, BiH dužna da svoj Ustav uskladi sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, i dalje samo pripadnici „konstitutivnih naroda“ imaju mogućnost kandidiranja za predsjednika države ili za članove Doma naroda Parlamenta BiH.