Video kojim CDT (Centar za demokratsku tranziciju) ukazuje na sve češće tenzije između različitih nacija i sve češću namjeru za ostvarivanjem “prava” jedne nacije na uštrb drugih. Video je dio projekta Nacionalne Platforme za suzbijanje nasilnog ektremizma, podržanog od strane Ambasade Kraljevine Holandije.