Građani Tirane su 22. marta obilježili dan bez korišćenja automobila, čime su podržali   „AlbGov“  inicijativu za smanjenje emisije štetnih gasova.