Gradske vlasti i dalje ne preduzimaju adekvatne korake radi uklanjanja divlje deponije u beogradskom naselju Viline vode.