Izložba o korišćenju 3D tehnologije u cilju memorisanja kulturnog i istorijskog nasleđa Tirane.