Ako neko uspe da osmisli Veštačku Empatiju i Veštačku Mudrost (VE i VM)  kao neophodne softverske dodatke Veštačkoj Inteligenciji, ovaj svet ima šanse da bude osećajniji no što jeste.

 Voja Žanetić

Osmehe na lice, danas pričamo o Veštačkoj Inteligenciji.

Ljubiteljima kvalitetnog humora ne bi trebalo da je promakla “Politička deklaracija o odgovornoj vojnoj upotrebi Veštačke Inteligencije i Autonomije”, a koju je u februaru ove godine objavio Državni Sekretarijat SAD. I u njoj piše sledeće:

“Upotreba VI u oružanom sukobu mora biti u skladu sa važećim međunarodnim humanitarnim pravom, uključujući njegove osnovne principe. Vojna upotreba sposobnosti VI treba da bude odgovorna, uključujući upotrebu tokom vojnih operacija u okviru odgovornog ljudskog lanca komandovanja i kontrole.”

Čeka se još ljudoljubiviji odgovor ruskih i kineskih vlasti, pa da sasvim odustanemo od naših strahova. Makar od ovih najvećih, jelte.

* * * * *

Olakšavajuća okolnost pri bilo kojoj raspravi o Veštačkoj Inteligenciji tokom ove 2023. godine jeste sledeće: šta god ko da o VI misli, kaže ili napiše, to postaje zastarelo onog istog trenutka kada padne na pamet, bude izrečeno ili zapisano. Vesti se smenjuju iz sekunde u sekund, sve je manje ljudskih delatnosti i funkcija kojima nije stavljena na raspolaganje mogućnost da običnim jezikom izdaju veoma složene direktive svojim računarskim terminalima, te da zapanjujućom brzinom dobiju verbalni, računski, artistički ili neki drugi zadovoljavajući odgovor. Poput mnogih drugih nesposobnosti koje je ljudska vrsta nadomestila alatima, oružjima i mašinama, i mozak čoveka je dobio novo značajno unapređenje. Najgrublje rečeno, prirodna neinteligencija sada raspolaže svojim još usavršenijim veštačkim antipodom. Na radost, štono bi se reklo. I to veštačku, kako stvari stoje.

I eto, sad smo tu gde smo: obrazovanje nastavlja put na kome postaje učenje toga kako da, uz pomoć kompjutera, delujemo obrazovano; odlučivanje nastavlja put na kome se pretvara u izvršavanje odluka koje je softver doneo; kreiranje, možda uskoro, čini, recimo, ovakve tekstove poslednjima koji se pišu uz pomoć misli koje imaju “organsko poreklo”. I da sad ne nabrajamo, brisanje granice između “analognog” i “digitalnog” postaje prostor za uobičajenu borbu između optimizma i pesimizma. Oni vedriji duhom maštaju, na primer, o lekovima protiv neizlečivih bolesti koje će doneti medicinski rođaci Chat GPT-a. Dočim, oni manje razdragani strahuju od susreta veštačke pameti sa kriminalom, terorizmom, imperijalizmom i preostalim sintetičkim oblicima sedam smrtnih grehova. Zlo se dobrom najviše raduje, naučilo se valjda do sada.

Sad nam, možda, valja utvrditi gradivo.

* * * *

Neizbežnost je reč koja bi možda najbolje mogla definisati osećanje koje treba imati po pitanju Veštačke Inteligencije. Uz dodatak tako svojstven ovim vremenima, a to je da se sasvim sigurno ne može izbeći sve ono o čemu se realno nema pojma šta je. KBB (kako bude biće) je, dakle, apsolutno savršena skraćenica za ovo doba, a koja se uporno prećutkuje dok se pomodno i nemilice pominju ta dva slova koja označavaju Veštačku Inteligenciju. Čudesnost svega što se desilo po pitanju VI stvara ogromnu potrebu da se o njoj nešto i kaže, a pritom je potreba toliko velika da je veća sramota ništa ne reći o tome, od onog šta se o tome govori. I s obzirom na ovu razumljivu inflaciju smatranja, te s obzirom da šta god se još smatralo, niti ima štete niti koristi, neće smetati da ovde ustvrdimo kako ljudskoj vrsti nije toliko nedostajalo inteligencije, koliko empatije. A o mudrosti i da ne govorimo

Te, dakle, ako neko uspe da osmisli Veštačku Empatiju i Veštačku Mudrost (VE i VM)  kao neophodne softverske dodatke Veštačkoj Inteligenciji, ovaj svet ima šanse da bude osećajniji no što jeste, sa manje izrabljivanja, laganja, uništavanja, zaslepljenosti i svega što se do sada praktikovalo, a u dobu Prirodne Inteligencije. Kome je došao kraj, šta god da se posle toga desilo. A sve ovo mentalno a metalno, koje je upravo stvoreno, jednog dana će umeti sasvim dobro da objasni i prirodu i rezultat tog kraja.

Srećan nam bio ovaj novi početak.

I da, taj odgovor je 42.