Drugo izdanje Konvencije angažovane demokratije – Angažuj se, inspiriši, osnaži!’organizovaće se od 17. do 20. maja 2023. u Prištini, na Kosovu, kao nastavak rada koji se sprovodi u okviru Inicijative za angažovanu demokratiju (EDI).

EDI su 2020. pokrenuli Evropski fond za Balkan (EFB) i Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope (IDESE). EDI okuplja lokalne inicijative i pokrete, istraživače i aktivne građane na Zapadnom Balkanu (ZB) koji se bave pitanjima demokratizacije, socijalne pravde i odgovornosti institucija, te ih podržava da udruže snage i rade na očuvanju i promovisanju vrijednosti otvorenih, solidarnih i demokratskih društava. U okviru EDI-ja identifikovano je pet tema zajedničkih za region, koje su i temelj našeg rada: životna sredina, dostojanstven rad, javni prostor, mediji i ljudska prava.

Prva ‘Konvencija angažovane demokratije – Angažuj se, inspiriši, osnaži! Solidarnošću do demokratije na Zapadnom Balkanu’ održana je u septembru 2021. godine u Beogradu. Prvo izdanje ovog regionalnog formata pružilo je prostor za razmjenu i ujedinilo raznolike i inovativne građane, akademike i novinare kroz agendu koja je bila tražena i kreirana u saradnji sa učesnicima. Ovaj događaj je podržala organizacija Friedrich-Ebert-Stiftung Dialogue Southeast Europe. Zatim, 2022. godine EDI je organizovao regionalne tematske sastanke u skoro svakom glavnom gradu Zapadnog Balkana, pokrivajući svaku od pet tema. Okupljeno je oko 100 pojedinaca i predstavnika lokalnih pokreta čije su razmjene u nekim slučajevima dovela do konkretnih projekata i saradnji, čak i van EDI-ja.

U januaru 2022. godine paralelno je pokrenuta je onlajn platforma Engaged Balkans kako bi se obezbijedio zatvoren, siguran digitalni prostor za umrežavanje i povezivanje građana i organizacija sa Zapadnog Balkana. Fokus platforme je stvaranje regionalne online zajednice zasnovane na povjerenju. Ova platforma, za koju je neophodna pozivnica, okupila je više od 300 članova koji su na ovaj ili onaj način uključeni u EDI.

Takođe je uspostavljen Response Hub, shema mikro-grantiranja koja je stvorena sa ciljem da pruži brzu i fleksibilnu podršku građanskim grupama, lokalnim inicijativama i pokretima na Zapadnom Balkanu. Podrška varira od osnovnog finansiranja za hitne slučajeve, do istraživanja, pristupa pravnoj pomoći i kampanja usmjerenih na građane. Do sada je nakon šest poziva podržano više od 80 organizacija.

Važnost i vrijednost Konvencije angažovane demokratije, vol.2, prepoznata je i podržana od strane organizacija Friedrich-Ebert-Stiftung Dialogue Southeast Europe i European Endowment for Democracy (EED). Dvodnevni program Konvencije osmišljen je u saradnji sa članovima platforme Angažovani Balkan i sadržaće plenarne sjednice, kao i radionice sa ciljem intenziviranja EDI procesa stvaranja solidarne zajednice u cijelom regionu.

Uz podršku njemačkog Federalnog ministarstva vanjskih poslova, omogućen je i regionalni format takmičenja, gdje će projekti unutar svake tematske grupe biti predstavljeni na Konvenciji, a pobjednički prijedlog biraju prisutni učesnici. Cilj su projekti koji će podstaknuti i napuniti energijom i tematske grupe i samu mrežu na značajnom i regionalnom nivou. Kako će pobjedničke projekte odabrati prisutni članovi onih zajednica kojima su projekti namijenjeni, treba osigurati svrsishodan izbor.