Država svojim paketom mjera održava na respiratorima u životu teško bolesnu turističku industriju. Turistički esnaf generalno pozdravlja ove mjere, ali većina turističkih radnika ih smatra nedovoljnim za ozbiljan opstanak sektora.

Zvezdan Georgievski

 

„Da je ovaj hotel konj, sigurno bih ga upucao u sljepoočnicu“ – ovako kaže vlasnik malog smeštajnog objekta u skopskoj opštini Kisela Voda. Svoje poslovanje temeljilo je na dva stuba. U prvom, takozvanom „kongresnom“ ili „poslovnom“ turizmu, pandemija je poslovne sastanke i putovanja zamijenila   online susretima, pa je prihod od njih pao na minimum. Turizam drugog stuba ili „švalerski“, kako ga naziva naš sagovornik, takođe naglo pada, jer njegovi dosadašnji redovni konzumenti sada strahuju za svoje zdravlje.

Daniela Mihajlovska Vasileva, nezavisna savjetnica u Privrednoj komori Makedonije, potvrđuje da je turizam u Republici Sjevernoj Makedoniji ugrožena grana. Kaže da je u prvih devet mjeseci prošle godine pad broja turista u zemlji u odnosu na prethodnu godinu iznosio 60,8 %, dok je pad stranih turista u istom periodu iznosio čak 84,1 posto.

Prema njenim riječima, ako analiziramo indeks prometa usluga u drugom i trećem kvartalu prošle godine, prema službenoj statistici, primijetiće se da su turističke agencije u drugom kvartalu pale za 99, a u trećem, gotovo 88 %. U ugostiteljskim objektima zabilježen je ogroman pad u hotelima i ostalim smještajima od 88 % u drugom, i 54,3 % u trećem kvartalu. Statistički podaci pokazuju da se promet u restoranima i ostalim objektima prehrane smanjio za 75 % u drugom, i 29,5 % u trećem kvartalu. Nedavno istraživanje „Platforme za javno-privatni dijalog“ pokazalo je da je svaka peta ugostiteljska i turistička kompanija prepolovila broj zaposlenih. Prema istom istraživanju, čak je 85 % anketiranih kompanija proglasilo smanjenje prihoda za više od 50 % u odnosu na prethodnu godinu. Gotovo tri četvrtine ovih kompanija (73%) smatra realnom mogućnost prestanka rada ako se kriza i restriktivne mjere nastave.

Država svojim paketom mjera održava na respiratorima u životu teško bolesnu turističku industriju. Turistički esnaf generalno pozdravlja ove mjere, ali većina turističkih radnika ih smatra nedovoljnim za ozbiljan opstanak sektora.

Među ostalim mjerama, koje su se uglavnom odnosile na cijelu ekonomiju (osiguravanje minimalnih plata, oslobađanje od doprinosa, beskamatni krediti…), posebna mjera pod nazivom „dom je dom“ namijenjena je turizmu. To je zapravo značilo sistem vaučera za određenu kategoriju građana, koji su ga mogli koristiti samo u domaćim odmaralištima.

No, uprkos ovom podsticaju i činjenici da su granice prema zemljama sa morem   uglavnom bile zatvorene, pa je domaći turista morao da se okrene makedonskim turističkim centrima, prema riječima direktora Agencije za promociju i podršku turizma Republike Sjeverne Makedonije, Ljupča Janevskog, domaći turisti su ostvarili 1,5 miliona noćenja, što je na nivou prethodnih godina. Međutim, Janevski smatra da akciju „dom je dom“ treba nastaviti i modifikovati, jer je jasno da će se lokalna turistička industrija i dalje oslanjati na domaće turiste.

Ostaje da se vidi hoće li hotel zvani konj s početka teksta preživjeti krizu. Ili ne?

 

Zvezdan Georgievski, pisac i novinar koji je uređivao i osnovao više makedonskih medija. Utemeljio je prestižnu makedonsku književnu nagradu “Roman godine”.