Evropski parlament je i ranije pozvao članice EU da omoguće pristup kanabisu svima kojima je potreban. Srbija, međutim, još uvek “razmišlja” i nastavlja da brutalno goni korisnike.

Vukašin Krstić

Svetska nauka i doktori su shvatili da Kanabis ume da leči, ali i da uopšte nije štetan, a kamoli opasan po svoje korisnike. Krajem 2020. godine uklonjen je sa Liste narkotika UN sa porukom da treba da bude dostupan svima i svuda. Evropski parlament je i ranije pozvao članice EU da omoguće pristup Kanabisu svima kojima je potreban. Srbija, međutim, još uvek “razmišlja” i nastavlja da brutalno goni korisnike.

Stalna misija Republike Srbije pri UN u Beču zvanično je obaveštena 21. januara 2021. godine da Odluka stupa na snagu “u odnosu na svaku stranu na dan prijema ovog obaveštenja i nakon toga stranke će preduzeti mere koje mogu biti potrebne prema ovoj Konvenciji“.

Komisija za psihoaktivne kontrolisane supstance, na zasedanju 8. marta ove godine, izbegla je da prilagodi srpsku i Listu UN, stavljajući time Srbiju u težak položaj. Moguće je i izvesno stavljanje Srbije na Crnu listu UN jer Republika Srbija zvanično priznaje da ne može da zadovolji međunarodne standarde u prometu psihoaktivnih supstanci i prekursora. Tada bi svim članicama UN bilo naloženo da prestanu da izdaju uvozne i/ili izvozne dozvole za sve supstance pod kontrolom UN, a to je većina lekova, sirovina i gotovih proizvoda.

Pozitivne zakonske regulative kažu da se po Osumnjičenog primenjuje povoljniji važeći zakonski propis, što znači da je od 21. januara ove godine, Kanabis, dekriminalizovan u Srbiji. Svaki dan odlaganja primene Liste Konvencije, ili prilagođavanja Liste Komisije, Državu košta između pedeset i stotinu hiljada evra za troškove postupaka i pritvora vezanih za Kanabis, jer je nesporna obaveza Komisije da Kanabis ukloni sa Liste narkotika i zadrži ga samo u kategoriji lekova.

Predložili smo da državni organi, umesto Liste Komisije, odmah počnu da primenjuju, u Srbiji već zvaničnu i ratifikovanu Listu Konvencije, jer je jasno da Komisija nije u stanju da uskladi svoju Listu sa Listom Konvencije u razumnom roku.

Sa druge strane, vrhunski domaći naučnici sa državnih fakulteta i instituta u saradnji sa privatnim sektorom, među prvima u svetu su napravili odlučujuće naučne proboje u standardizaciji i razvoju inovativnih lekova na bazi Kanabisa.

Da ne zanemarimo i korist koju bi Srbija mogla da ima kroz legalizaciju Kanabisa, koji je tradicionalna poljoprivredna kultura u Srbiji i gde su uslovi za uzgoj među najpovoljnijima u svetu. A neznanje trenutno ugrožava položaj i industrijske konoplje.

Činjenica je da je Država dala izvesne “znake života” ove godine, ali i da su neki delovi Aparata posustali pod pritiskom niskointeresnih grupa. Mrđa, Miloš, Nataša, Mihalj… samo su neki od ljudi za koje znamo, od više hiljada njih koji su zatvoreni sa najgorim kriminalcima, ili će uskoro biti.

Održavamo plamen SZO, EMA i UN u nadi da nam neće biti potrebna pomoć “sa strane”, koja je, izvesno je, potrebna i u ovoj oblasti. Jer, Mrđa će uskoro pod katanac na tri i po godine bez obzira na to što je i sam Sud utvrdio da je želeo da pomogne svojoj supruzi, bratu blizancu i sebi u uspešnoj borbi sa epilepsijom.

Situacija je, dakle, nejasna, ali jasno i opasno nezdrava.

 

Vukašin Krstić, IRKA