Kao stručnjak se ne slažem sa restriktivnim mjerama koje bi podstakle vakcinaciju.. Ohrabrivanje vakcinisanja  može da se učini na mnogo kulturniji i profesionalniji način. One zaista spašavaju živote – napravimo takvu kampanju. 

Nikola Panovski

Kao urednik pripremam drugo izdanje udžbenika Medicinske mikrobiologije za studente medicine. Vidim poglavlje Imunoterapija i imunoprofilaksa, u poglavlju Klasifikacija vakcina, gdje se navode: žive vakcine, inaktivirane vakcine (virusi, bakterije ili toksini), rekombinantne vakcine (mRNK, vektorske, proteinske itd.), kombinovane vakcine, obavezne, dobrovoljne, sezonske itd.

Za sve vakcine se kaže da se primjenjuju kako bi osoba stekla imunitet na određenu bolest ili kako bi se postigao kolektivni imunitet masovnom vakcinacijom. Gdje i kako treba klasifikovati vakcinu protiv Covid-a 19 koja se danas primjenjuje s jedinom svrhom da se  dobije sertifikat, Ausvajs, Covid propusnica, kako god ga nazvali. “Ausvajs vakcine” možda nisu prikladne za udžbenik, ali sam siguran da će ih se studenti sjećati zauvijek. U svom svakodnevnom volonterskom radu često komuniciram s građanima i dajem im savjete o pandemiji. Nailazim na mnoga pitanja o vakcinama na koja nemam zadovoljavajući odgovor. Evo nekoliko primjera:

  1. Imao sam Covid-19 u avgustu 2021. godine, imam 500 puta više antitijela od referentne vrijednosti. Moram li da se vakcinišem narednih 15 dana, jer moja potvrda važi 45 dana. Koju vakcinu, molim vas?
  2. Imao sam Covid-19 u aprilu ove godine, imam antitijela pet puta iznad referentne vrijednosti. Savjetovali ste mi da uzmem jednu dozu Pfizera. Vjerujem da druga doza nije potrebna, kako tvrdite, ali neću moći dobiti Covid propusnicu s jednom dozom, a potrebna mi je.
  3. Vakcinisan sam sa dvije doze Sputnika (isto važi i za Sinovak, Sinofarm). Imam antitijela, ali ona u EU nisu priznata za Covid propusnicu. Koju vakcinu sada treba da primim? Pfizer ili Astru?
  4. Naš sin mora na studije u Veliku Britaniju. On je ovdje u Skoplju vakcinisan sa dvije doze Pfizera, ali Britanija ne priznaje vakcine primljene u našoj ili drugim balkanskim zemljama koje nisu u EU. Treba li da ga vodim u Kjustendil (Bugarska) da primi još dvije doze Pfizera? U suprotnom, čak i s negativnim PCR testom, moraće da ide u desetodnevni karantin.
  5. Imam antitijela stotinu puta iznad referentne vrijednosti. Nisam bio bolestan od Covid-a 19. Treba li da se vakcinišem? Koju vakcinu da izaberem?

Za svih pet slučajeva, koji predstavljaju na hiljade građana, moj odgovor je: ne treba vam vakcina, osim u drugom slučaju gdje vam je potrebna samo jedna doza. Međutim, oni su pod pritiskom, bilo zbog mjera usvojenih u njihovoj zemlji Makedoniji, gdje je potrebna potvrda za ulazak u restoran, pozorište, trgovačke centre i zatvorene prostore, ili u zemaljama u koje treba da putuju. Dakle, vakcine bi se nepotrebno davale ovim ljudima, bez koristi. Povrh svega, mogu imati neželjene efekte, a uz to su i veliki financijski troškovi. Pozitivan učinak na individualno i kolektivno zdravlje je nula; vakcinacija  u tom periodu je nepotrebna i nerazumna. To je neka vrsta prisile. Ko će biti odgovoran za prisiljavanje osobe na vakcinaciju samo zbog dobijanja sertifikata? Poseban problem je Makedonija koja izdaje potvrdu o oporavku u trajanju od samo 45 dana !!! Da bi nastavila sa sertifikacijom, novo – oporavljena, prirodno imunizovana osoba, mora da primiti dvije doze vakcine u trenutku kada su njegova IgG antitijela na vrhuncu. Ovo već izgleda kao zločin.

Kao stručnjak se ne slažem sa restriktivnim mjerama koje bi podstakle vakcinaciju. Ohrabrivanje vakcinisanja  može da se učini na mnogo kulturniji i profesionalniji način. One zaista spašavaju živote – napravimo takvu kampanju.

U našoj maloj Makedoniji to potvrđuje smrtnost od Covid-a 19 u trenutnom talasu. Gradovi sa više od 50% pokrivenosti vakcinama imali su deset puta manji mortalitet od gradova sa vakcinisanom populacijom ispod 20%. Nestručne mjere poput ove, gdje se možete vakcinisati jednom dozom i, pet minuta kasnije, dobijate sertifikat, iako ćete imunitet da dobijete nakon mjesec dana, samo daju snagu anti-vakserima.

Što se tiče Ausvajs vakcina, napisao bih u udžbeniku: „Najbolje Ausvajs vakcine su one koje sadrže samo fiziološki rastvor.“

 

Dr Nikola Panovski, profesor mikrobiologije na Medicinskom fakultetu UKIM -a u Skoplju