Da nije žena, ne bi bilo amandmana na budžet koji se odnose na rodno budžetiranje, da nema žena ne bi se govorilo o mnogim važnim temama i glas nekih marginalizovanih grupa i pojedinaca ostao bi nem.

Maja Sedlarević

Tačno je da što je više žena u politici, politika se menja. Zbog toga što su žene senzitivnije na određene teme od muškaraca, zbog toga što se bave temama za koje muškarci nisu zainteresovani (ili su manje zainteresovani), zato što imamo drugačiju perspektivu i viđenje stvari. Kada me nepoznati pitaju čime se bavim i odgovorim da se bavim politikom, primetila sam da se svi nekako trgnu. Kao da baviti se politikom nije poziv kao i svaki drugi. E sad, postoje osnovani razlozi za takve reakcije i ja ih razumem, ali se zaista trudim da dam sve od sebe da pokažem da može i drugačije.

Kada sam se početkom dvehiljaditih prijavljivala na neku edukaciju iz oblasti znanja i veština u politici, jedno od pitanja bilo je – zašto želiš da se baviš politikom. Odgovorila sam da je politika moj način da menjam svet oko sebe. Od tada je mnogo godina prošlo, svet se nije mnogo promenio (ili u nekim segmentima jeste na gore), ali ja i dalje utopistički verujem da politika nije ružna reč, ružan posao, pogrešan način da se svet menja na bolje. Iskustvo koje je za mnom naučilo me je da je važno istrajati, da uspeh nije zagarantovan, ali je moguć, i da nikad ne treba odustajati od onoga u šta veruješ.

Biti žena u politici višestruko je komplikovano i iziskuje ogroman trud i rad. Da bi žena došla u priliku da bude na poziciji moći i odlučivanja, barem moje iskustvo tako pokazuje, mora da ima savršenu biografiju, da u svemu bude aktivnija i angažovanija višestruko, da bude spremna da politička karijera može kratko da traje i završi se u momentu, ali i da uvek i svugde, za razliku od kolega muškaraca, odgovara na pitanje – a kako usklađujete svoje obaveze sa porodičnim i privatnim životom. Što je otvorena diskriminacija, ali i jasan pokazatelj da je ovo još uvek izuzetno patrijarhalno društvo koje ženu barem na neki način smešta i svrstava u sferu kuće, doma i privatnog.

Iskustvo je, takođe, pokazalo da tamo gde su pozicije moći i odlučivanja, nema žena ukoliko ne postoji mera afirmativne akcije da se podstakne njihovo učešće. Ovome je najbolji dokaz to što su žene bile veoma podzastupljene u svim parlamentima i na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji dok nije uvedena kvota kao mera afirmativne akcije. S druge strane, važno je reći i to da rukovodstva stranaka mogu da manipulišu predloženim izbornim listama i redosledom kandidatkinja (i kandidata), te je stoga veoma važno voditi računa da organizacija žena unutar partije ili žene u najvišim organima stranaka vode računa i izbore se da se ženski glas čuje i da žene koje su radile aktivno budu visoko pozicionirane na izbornim listama. Sve ovo bi najbolje bilo da je i formalno propisano, odnosno da organizacija žena ima mogućnost da predlaže aktivne članice i slično.

Zašto je važno da je što više žena u politici? Tačno je da što je više žena u politici, politika se menja. Zbog toga što su žene senzitivnije na određene teme od muškaraca, zbog toga što se bave temama za koje muškarci nisu zainteresovani (ili su manje zainteresovani), zato što imamo drugačiju perspektivu i viđenje stvari. Da nije žena, ne bi bilo amandmana na budžet koji se odnose na rodno budžetiranje, da nema žena ne bi se govorilo o mnogim važnim temama i glas nekih marginalizovanih grupa i pojedinaca ostao bi nem. Koliko god da je teško, komplikovano, koliko god da ste u manjini, važno je da istrajete. Stara japanska poslovica kaže, a veoma često sebe podsetim na nju: Sedam puta padneš i osmi put ustaneš. Tako je i u politici.

 

Maja Sedlarević. političarka, socijaldemokratkinja, feministkinja