Prošlo je dvadeset godina, a ostalo je još mnogo posla na putu ka EU integracijama.

Lutfi Dervishi

Samit EU u Solunu u junu 2003. obećao je svijetlu budućnost za balkanski region, uključujući i Albaniju – ništa manje od članstva u EU. Međutim, prošlo je dvadeset godina a ostalo je još mnogo posla na putu ka EU integracijama. Albanija je postigla određeni napredak ka ispunjenju standarda EU, ali još mnogo toga je za učiniti.

Put Albanije ka integraciji u EU započeo je 2006. godine kada je zemlja potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa EU. Ovaj sporazum je bio važan istorijski trenutak na putu Albanije ka članstvu u EU, jer je otvorio put dubljim političkim i ekonomskim vezama sa Unijom. SSP je definisao uslove da Albanija dobije finansijsku i tehničku pomoć od EU, kao i pristup njenim tržištima.

Albanija je 2009. godine podnijela zahtjev za članstvo u EU, a 2014. godine EU je Albaniji dodijelila status zemlje kandidata. Ovo je bio još jedan važan istorijski trenutak u procesu članstva Albanije u EU, jer je prepoznao napredak zemlje u ispunjavanju standarda Unije. Međutim, to je takođe značilo da je Albanija morala da preduzme sveobuhvatnije reforme kako bi ispunila uslove za članstvo.

Jedna od najvećih reformi, bez presedana u regionu, je reforma pravosuđa.

Evropska komisija je 2018. preporučila da se Albaniji dozvoli otvaranje pristupnih pregovora s EU, navodeći napredak postignut u oblastima kao što su vladavina prava i borba protiv korupcije. Međutim, odluka je odgođena zbog zabrinutosti koju su neke zemlje članice EU izrazile o napretku koji je Albanija postigla u oblastima kao što su reforma pravosuđa i borba protiv organizovanog kriminala.

Konačno, 2020. godine, EU je Albaniji dala zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o članstvu, ali je proces odgođen zbog pandemije COVID-19. U martu 2022. EU je zvanično započela pregovore o članstvu sa Albanijom, što je označilo još jedan važan istorijski trenutak u procesu članstva zemlje u EU. Pregovori će pokriti širok spektar oblasti, uključujući vladavinu prava, ljudska prava, vanjsku i sigurnosnu politiku.

Uprkos svemu, Albanija se i dalje suočava sa značajnim izazovima na svom putu ka integraciji u EU. Zemlja mora nastaviti s provedbom reformi u oblastima kao što su obrazovanje, zdravstvo i infrastruktura, koje su ključne za modernizaciju zemlje i privlačenje stranih investicija. Osim toga, Albanija se mora pozabaviti tekućim izazovima poput korupcije, organizovanog kriminala i slabih institucija, koje ometaju njen napredak ka integraciji u EU.

Tokom ove dvije decenije od samita EU u Solunu Albanija je postigla značajan napredak ka integraciji u EU. Ključne prekretnice kao što su potpisivanje SSP-a, status kandidata i otvaranje pregovora o članstvu doveli su zemlju bliže članstvu u EU. Međutim, još mnogo posla ostaje da se uradi i zemlja mora da nastavi sa sprovođenjem reformi kako bi ispunila standarde Unije.

 

   Lutfi Dervishi je predavač na Albanskom medijskom institutu