Godine 2023, Mira Murati iz OpenAI-a, osvojila je svijet sa fascinantnim ChatGPT-om, i ništa više nije isto.

Linda Baleta

Za nju kažu da je prvi kompjuterski programmer: Ada Lovelace, rođena 1815. godine, pionirka koja ostavila zavještanje ženama u tehnologiji. Godine 2023, Mira Murati iz OpenAI-a, osvojila je svijet sa fascinantnim ChatGPT-om, i ništa više nije isto. U međuvremenu, žene i muškarci – poznatih ili nepoznatih imena – doprinijeli su i promijenili svijet tehnologije.

Uspon tehnologije vještačke nteligencije (VI) izazvao je zabrinutost, u rasponu od brige za privatnost do zavisnosti od bezbjednosti,    automatizacije poslova, dezinformacija i manipulacije, čak i etičkih dilema i pristrasne diskriminacije.

Na kraju krajeva, vještačku inteligenciju su prvobitno dizajnirali i programirali ljudi – koji je takođe hrane informacijama. Dakle, slijedi da VI “nasljeđuje” opseg predrasuda koje ljudi posjeduju, da bi vratila informacije koje su zasnovane na takvim istim ljudskim predrasudama.

S obzirom na to da razvojem tehnologija VI dominira heterogena grupa, to izaziva zabrinutost da pristrasni podaci koji proizvode pristrasne algoritme rezultiraju uskim perspektivama koje isključuju iskustvo raznolike svjetske populacije, čime se dalje održava diskriminacija.

Koje su implikacije, posebno iz rodne perspektive? Da li VI jača i osnažuje rodne stereotipe?

Počevši od očiglednog – algoritama. Sistemi vještačke inteligencije dobijaju ogromne količine podataka. Ako ti podaci odražavaju rodnu pristrasnost, algoritmi će nastaviti da ponavljaju pristrasnost. Nedavno sam prisustvovala diskusiji o tome kako rodno pristrasni zdravstveni podaci mogu da utiču na tačnost i efikasnost dijagnoze i dovedu do neadekvatnog tretmana žena. To direktno utiče na kvalitet života, pa čak i dugovječnost žena.

Čini se da problem ide dalje od toga da pristrasni algoritmi stavljaju žene u nepovoljan položaj. Šta je sa ženama iz nedovoljno zastupljenih zajednica? Šta je sa drugim grupama koje žive na marginama društva? Kako VI nastavlja da dizajnira svijet koji utiče na njihova neotuđiva ljudska prava?

Postoji odgovor na svaki izazov, a izazov koji je pred čovječanstvom postavljaju pristrasni  algoritmi VI i mogu se riješiti na više načina.

Homogene perspektive koje doprinose podacima mogu se riješiti pružanjem veće raznolikosti porijekla podataka koji se unose u VI. Podjednako je važno njegovati više inkluzivnosti za stolom gdje se donose odluke i gdje se odvija tehnološki razvoj.

Ključno je promovisati učešće žena i drugih marginalizovanih grupa u svijetu vještačke inteligencije. Takođe je ključno razviti procese koji osiguravaju odgovornost prema podacima. Takvi procesi bi bili relevantniji i značajniji kada bi se razvijali kroz angažman i učešće javnosti.

Etička razmatranja integrisana u prakse razvoja veštačke inteligencije omogućavaju odgovorne VI okvire koji mogu da pomognu u rješavanju problema koji proizilaze iz pristrasnosti prisutnih u VI sistemima. Cilj bi trebao biti da se osigura da tehnologija djeluje sa jednakim mogućnostima i pravima za sve – bilo u našem ljudskom ili digitalnom obliku.

 

Linda Baleta, strateg za komunikacije