Suočavanje sa visokom korupcijom podrazumijeva suočavanje sa moćnim pojedincima dobro uvezanim u mrežu pristalica i saradnika koji štite vlastite interese po svaku cijenu, zato je više nego potrebno sistematski djelovati i formirati širi društveni front.

Lenče Ristoska

Visoka korupcija je međunarodni fenomen čiji je potpis svuda isti. U osnovi ga karakteriše učešće uticajnih pojedinaca iz političkog, državnog, finansijskog, ekonomskog, medijskog, pa čak i pravosudnog vrha društava. Interakcija ovih aktera na polju korupcije evoluira u visokotehnološku, geografski rasprostranjenu akciju kojom se moramo pravilno pozabaviti.

Sporazumi između zvaničnika i biznismena, razmjena moći za novac, zloupotreba službenih ovlašćenja radi lične koristi i trgovina uslugama, samo su neki od primjera koji pokazuju da je visoka korupcija pojava od koje profitiraju svi koji su u nju uključeni. Zato je u njihovom interesu skrivanje korupcije u privatnim arhivima, nerijetko korišćenje svoje moći za uništenje dokaza, uticaj na svjedoke, kao i na antikorupcijske institucije.

Istovremeno, krugovi visoke korupcije imaju informacije o  mogućnostima zloupotrebe zakona, pa se, u prikrivanju korupcije ili imovine stečene koruptivnim radnjama uočavaju pojave korišćenja pravnih lica osnovanih u stranim jurisdikcijama, transakcije preko stranih bankovnih računa, fiktivni ugovori za poslove ili usluge, upis vlasništva na ime druge osobe itd.

Svi ovi aspekti posebno otežavaju istragu i dokazivanje koruptivnih krivičnih djela, pa se organi reda suočavaju sa potrebom da prilagode pristup istrazi i prevaziđu ustaljenu praksu.

Savremeni pristup istragama korupcije uključuje pružanje i analizu velike količine posrednih dokaza, njihovo indeksiranje i upoređivanje, sprovođenje temeljnih finansijskih istraga, praćenje pranja novca i porijekla imovine. Posebno je važno da agencije za sprovođenje zakona imaju na raspolaganju tehničke i ljudske resurse i kapacitete koji će olakšati istragu slučajeva korupcije, da su međusobno povezani, da nesmetano razmjenjuju ​​informacije i da su povezani sa međunarodnim organizacijama i mrežama profesionalca koji mogu pomoći u pružanju informacija i dokaza koji se nalaze u stranim zemljama.

Međutim, za vidljive i dugoročne učinke u borbi protiv visoke korupcije,  politika treba da napusti svoj trenutni deklarativni karakter, da se fokusira na prevazilaženje nedostatka profesionalnosti među stranački opredjeljenim zaposlenima koji opstruiraju borbu protiv korupcije, zanemarujući budžetske potrebe ključnih institucija odgovornih za borbu protiv korupcije, tehnološkog zaostatka i nesinhronizovanosti, kao i nedostatka međusobne povezanosti institucija.

U isto vrijeme, suočavanje sa visokom korupcijom podrazumijeva i suočavanje sa moćnim pojedincima dobro uvezanim u mrežu pristalica i saradnika, koji štite vlastite interese po svaku cijenu, zato je više nego potrebno sistematski djelovati i formirati širi društveni front.

Ovaj front treba da doprinese podizanju svijesti u društvu o negativnim posljedicama korupcije, kao i izgradnji i njegovanju profesionalnih, moralnih i etičkih standarda promovisanjem transparentnosti, hrabrosti, istrajnosti i integriteta.

 

Lenče Ristoska je javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Skoplju i javni tužilac za odnose Republike Sjeverne Makedonije u Eurojustu.