Potreba za brzim finansiranjem (ponekad čak i preko noći) i često neispunjavanje uslova za kredite naveli su mnoge građane Albanije da se obrate nebankarskim finansijskim institucijama, koje imaju veće kamatne stope od tradicionalnih banaka.

 Kreshnik Kucaj

Albanija priprema novu mjeru u oblasti kreditiranja. Po prvi put, Banka Albanije odobrila je izmjenu uredbe O potrošačkim kreditima i hipotekarnim kreditima koja ima za cilj zaštitu pojedinaca od zloupotrebe banaka i nebankarskih kreditnih institucija. Amandman koji je Nadzorni odbor BoA odobrio 1. septembra ove godine osigurava poštenu praksu na tržištu u pogledu visine kamatnih stopa, kao i kamata na zaostale dugove i kazne, posebno od strane nebankarskih subjekata prema korisnicima potrošačkih kredita. Primjena ove mjere počeće početkom sljedeće godine i odnosiće se na novoizdate kredite.

Izmjenama se utvrđuje maksimalna kamatna stopa koja može biti primijenjena u novim ugovorima o potrošačkom zajmu, kao i maksimalni iznos od 30% kazni i zaostalih kamata u odnosu na preostalu ugovornu obavezu, kako bi se izbjegli prekomjerni iznosi nagomilane kazne i kamate, što bi dodatno pogoršalo finansijsko stanje klijenta i njegovu sposobnost plaćanja obaveza na vrijeme. Ova regulativa će pomoći pri suzbijanju zloupotrebe tržišnih praksi i doprinijeti većoj transparentnosti.

Odluka dolazi u vrijeme kada su mikrofinansijske institucije u Albaniji počele preuzimati značajan dio kreditnog tržišta – odnosno nebankarske finansijske institucije koje daju kredite s lakšim kriterijima od banaka. Potreba za brzim finansiranjem (ponekad čak i preko noći) i često neispunjavanje uslova za kredite naveli su mnoge građane Albanije da se obrate nebankarskim finansijskim institucijama, koje imaju veće kamatne stope od tradicionalnih banaka. Nedostatak jasnih regulativa za ovaj način finansiranja, neograničavanje visine kazni ili nivoa kamata, kao i nedostatak finansijske pismenosti, nanijeli su patnju mnogim građanima. Banka Albanije priznaje da je odluka o novim regulativama donesena nakon brojnih pritužbi na zloupotrebe od strane ovih institucija.

Visoke kamatne stope u ovim institucijama su moguće jer one slijede brže procedure davanja kredita i ne sprovode analizu rizika kao banke. S druge strane, oni takođe imaju visok rizik otplate kredita pa kako bi osigurali profit primjenjuju visoke kamatne stope.

Za procjenu finansijskog stanja, korišćenja kredita i opeterećenja preduzeća, Albanija svake godine vrši istraživanje koje sprovodi Banka Albanije u saradnji sa Zavodom za statistiku.

Pozivajući se na objavljene podatke, pokazalo se da su domaćinstva i preduzeća povezana u zavisnosti od kredita, pa posljedično svaka promjena kreditne politike značajno utiče na njihov učinak.

Podaci iz ankete o njihovom finansijskom stanju pokazuju da oko 24% domaćinstava ima kredit koji otplaćuje, a kod otprilike 3/4 ispitanika dug ne prelazi 30% mjesečnog prihoda.

Oko 40% ukupnih preduzeća koja su učestvovala u anketi navode da trenutno imaju kredite koje otplaćuju.

Većina zaduženih kompanija (76%) navodi da otplata kredita iznosi do 20% njihovih prihoda.

U prvoj polovini 2021. banke izvještavaju da su razmotrile ukupno 66.978 zahtjeva za kredit. Oko 7% pripada sektoru „preduzeća“ (3.296 prijava „malih i srednjih preduzeća“ i 1.616 prijava „drugih preduzeća“), a 93% pripada sektoru „pojedinaca“ (62.083 aplikacije).

U odnosu na prije godinu dana, ova struktura se promijenila u korist ‘individualnih’ klijenata. U ukupnom broju razmatranih zahtjeva u tom periodu, banke su odbile oko 16,1% njih.

 

Kreshnik Kucaj je novinar i istraživač istorije ekonomije