Ne postoji jezik razumniji i, u isto vrijeme, ljubavniji od onog roditelja koji svoju djecu prihvataju onakvima kakva jesu i nastoje da im pruže priliku za dostojanstven život.

Kočo Andonovski

Počinje Mjesec Pride-a, nakon jedne od najtežih godina koju ćemo svi pamtiti po pandemiji i, shodno tome, izolaciji koju smo preživjeli. Nažalost, za većinu  LGBT + osoba, izolacija nije novina koja se pojavila s pandemijom; mnogi cijeli život žive izolovano, posebno u manjim i zatvorenim sredinama.

Međutim, prema novoj mapi ILGA Evrope o napretku ka ravnopravnosti LGBT + osoba na evropskom kontinentu, poslije dužeg vremena, zabilježen je napredak u našoj zemlji. Mnogi su me kontaktirali jer misle da nema napretka, pitajući se zašto ILGA Evrope to primjećuje? Moj odgovor je da napretka ima, počevši od političke volje državnog vrha; unaprijeđenja pravnog okvira, prvenstveno usvajanjem Zakona o sprječavanju i zaštiti od diskriminacije; uspostavljanje druge LGBT međustranačke grupe u Parlamentu; ali, takođe, opuštena atmosfera u kojoj se LGBT + osobe više ne zlostavljaju u svakodnevnim političkim sukobima i manipulacijama javnošću. Međutim, moramo takođe primijetiti da ne vidimo ove promjene i političku volju rukovodstva kako prolazi kroz strukture institucija i većina njih još uvijek nije senzibilizisana na ovu temu.

Nedavno se za LGBT + ljude u našoj zemlji dogodila još jedna važna stvar: u TV magazinu „Klik plus“ na TV21, dvije majke i jedan otac došli su da odbrane svoju djecu. Ne postoji jezik razumniji i, u isto vrijeme, ljubavniji od onog roditelja koji svoju djecu prihvataju onakvima kakva jesu, nastojći da im pruže priliku za dostojanstven život.

Ovo je pravi način za prevazlaženje predrasuda i stigme koja podriva nade i mogućnosti da se LGBT + osoba ostvari i bude srećna.

Jačanje borbe za ravnopravnost LGBT + osoba sa roditeljima koji svojoj djeci žele pružiti jednake mogućnosti da zakorače u život snažna, poruka je svim roditeljima koji zbog predrasuda ili straha od stigme okruženja, ne prihvataju svoju djecu i odbacuju ih kada saznaju da su LGBT +. Roditeljska poruka prožeta je nesebičnom ljubavlju i odanošću svojoj djeci.

Mislim da ova novina u našoj borbi pokazuje da čitav LGBT + pokret ulazi u zreliju fazu i polako ublažava netoleranciju prema seksualnim manjinama. To je znak da na Balkanu možemo očekivati ​​promjenu stava i veća prava za LGBT+ osobe, što će usrećiti ne samo one koji se identifikuju sa ovom zajednicom. Ova promjena će takođe omogućiti istinsko učešće svih ljudi balkanskih zemalja u oprovku društava, nakon 30 godina nerazumijevanja, ratova i razaranja, i na taj način se čvrsto pozicionirati  na mapi demokratskih i prosperitetnih regiona.

Vidjeli smo da je promjena moguća tokom realizacije prve Parade ponosa u Skoplju, 2019. godine, kada se pokazalo da ako postoji politička volja, policija može da zaštiti te događaje bez kordona od nekoliko redova policajaca, što dovodi do dodatnog straha i nesigurnosti. Paradu ponosa moguće je zaštititi preventivnom aktivnošću i strateškim obezbjeđivanjem područja na kojem se održava. Sve to u potpunosti mijenja sliku Parade ponosa, ispunjava njihovu misiju, a istovremeno u potpunosti mijenja i sliku regiona.

Jasno je da su promjene moguće, ali mnogo zavise od političke volje.

Ne s dinamikom koju bih želio, ali promjene se dešavaju.

 

Kočo Andonovski, progamski direktor LGBT centra za podršku, Skoplje