Moj Facebook feed su preplavili postovi oduševljenja i muškaraca i žena jer je Amerika izabrala prvu ženu potpredsjednicu. Vrlo kratko nakon toga BiH je na Lokalnim izborima izabrala samo tri žene načelnice, dok su političke partije kandidovale 396 muškaraca i samo 29 žena.

Jednakost spolova u svijetu neće biti ostvarena za 99,5 godina. To znači da niko od nas u svom životu neće vidjeti jednakost spolova na djelu, a to vjerovatno neće doživjeti ni naša djeca. Ovo su rezultati Gender Gap izvještaja za 2020. godinu Svjetskog ekonomskog foruma.

Čitajući studiju, odzvanjaju mi riječi nene Jasmine koje mi je ona kao jedna ponosna, a opet vrlo brižna Hercegovka, često ponavljala: ”Zaka, šta god da budeš radila u životu, uvijek moraš imati svoj hljeb”. U prenesenom značenju, nenino “imati svoj hljeb” je bila instrukcija da mi prioritet bude da se izgradim kao finansijski nezavisna žena kako bih uistinu bila i slobodna da upravljam svojim životom. Da imam mogućnost izbora.

Zaka je nadimak koji mi je upravo ona dala i kojeg nosim 28 godina, a isto toliko nosim njen amanet i trudim se pretvoriti ga u djela. Zapravo, realnost života koja, kada se preklopi sa područjem rada u kojem djelujem, a koja se usko dotiče ostvarivanja ravnopravnosti spolova, učini da se često doslovno sudarim sa  nenim riječima. Sjetila sam ih se kada sam čitala o SOS linijama sigurnih kuća koje su se užarile tokom “lockdowna”. Upravo je ekonomska zavisnost žena često razlog zašto žene žrtve nasilja u porodici ne mogu tako lako napustiti nasilnika.

Studija Westminster fondacije za demokratiju pokazuje da je najčešći razlog odlaska mladih ljudi iz BiH nemogućnost nalaska posla i jasno je da biti ekonomski nezavisna osoba nije samo stvar izbora.

Ipak, dok sam mjesecima čitala o porastu nasilja u porodici, pomislila sam kako bih ja ipak mogla lakše otići kad bih se i sama našla u toj situaciji, jer sam finansijski nezavisna.

Nenine riječi su tada postale još bitnije.

Pravo na rad ženama nije “poklonjeno” nego smo se za njega izborile kao što smo to uradile i sa pravom glasa na izborima, pa nenino “imati svoj hljeb” sebi prevodim kao dio šire borbe za jednakost spolova.

Moj Facebook feed su preplavili postovi oduševljenja i muškaraca i žena jer je Amerika izabrala prvu ženu potpredsjednicu. Vrlo kratko nakon toga BiH je na Lokalnim izborima izabrala samo tri žene načelnice, dok su političke partije kandidovale 396 muškaraca i samo 29 žena. Zašto nam je drago vidjeti Kamalu Harris na takvoj poziciji, ali ne vjerujemo ženama u našem okruženju?

Svaki dan saradjujem sa velikim brojem BiH političarki. Mnoge od njih bih se voljela vidjeti na liderskim pozicijama, ne jer su žene,  nego zato što znam da bi bile odlične premijerke i državnice. Često me pitaju zašto bi neko glasao za ženu samo jer je žena. Odgovor je uvijek isti: ne trebaš, ali nemoj ne glasati samo jer je žena.

Bezbroj je istraživanja i praktičnih primjera koji govore u korist žena kao liderica naših društava. Ja ih ovdje neću navoditi da bih branila poziciju žene kao političarke u BiH društvu. Zapravo je naša dužnost znati da nam društva napreduju samo onda kada i žene imaju jednake mogućnosti kao i muškarci. Možda nismo svjesni da kada odlučujemo da ne glasamo za ženu samo na osnovu njenog spola, mi zapravo isključujemo 51 % BiH populacije.

 

Azra Dizdar je konsultantkinja na Međunarodnom institutu za strateške studije. Diplomirala na SOAS Univerzitetu u Londonu, specijalizacija mladi, mir i bezbednost. Violinistkinja.