U zarobljenim državama, kakve su još uvijek države koje se navodno trude da pristupe EU, ne postoje elementarni uslovi za opstanak profesionalnih medija.

 Goran Đurović

 Ako se medijima ne smatraju propagandistički alati, kojima upravljaju politički centri moći, a koji samo podsjećaju na medije jer su registrovani kao takvi, onda možemo govoriti zapravo o održivosti medija koji se trude da budu profesionalni. Jedina podjela zapravo jeste na profesionalne i neprofesionalne medije. Za održivost neprofesionalnih medija ne treba brinuti jer niko neće patiti ako nestanu sa medijske scene, iz prostog razloga što građani-javnost od njih nema nikakve koristi. Na žalost, neprofesionalni mediji imaju veće šanse da opstanu u nedemokratskom okruženju jer njihovi stvarni vlasnici imaju dovoljno novca za investiranje u ostvarenje njihovih političko-ekonomskih interesa. Opstanak profesionalnih medija još više je komplikovan na malom tržištu kao što je npr. Crna Gora. Opstanak profesionalnih medija svakako je izvjesniji u demokratskim državama u kojima funkcionišu profesionalne institucije (regulatori) koje ne dozoljavaju nelojalnu konkurenciju i institucije pravosudnog sistema koje ne dozvoljavaju poltičke pritiske na medije ali i koji su spremni da kazne propagandnu mašineriju političko-ekonomskih centara moći kada brutalno krše profesionalne standarde.

U zarobljenim državama, kakve su još uvijek države koje se navodno trude da pristupe EU, ne postoje elementarni uslovi za opstanak profesionalnih medija. Zato se oni polako ali sigurno gase. Oni koji još odolijevaju zapravo su samo izuzeci koji potvrđuju pravilo. U zarobljenim državama, bez institucija, teško se takmičiti sa takozvanim medijima-propagandom koji se izdašno finansiraju direktno iz budžeta, preko politički kontrolisanih institucija, javnih i privatnih preduzeća, koji se po direktivi  oglašavaju i reklamiraju u „podobnim“, tzv. medijima.

U zarobljenim državama profesionalni mediji ne mogu opstati bez podrške međunarodnih organizacija i fondova. Uslovi za opstanak se poboljšavaju usljed demokratskih smjena vlasti i oslobađanja od autokrata koji vladaju državama regiona. Uspostavljanje vladavine prava može doprinijeti uvođenju reda na medijskom tržištu i jednakom tretman svih medija. Ukoliko postoji odgovorna vlast, institucije će raditi u skladu sa zakonom, a regulatorna tijela sankcionisati neprofesionalne medije.  U državama u kojima pravosuđe ne funkcioniše teško je uspostaviti funkcionalnu samoregulaciju, jer tzv. mediji (koji su dio progandističke mašinerje) ne žele da budu bolji i da poštuju profsionalne standarde, već da protivnicima vlasnika tzv. medija nanesu štetu. Okruženje, u kojem sudovi donose presude nakon 4-5 godina, nije podsticajno za uspostavljanje samoregulacije.

Dodatni problem predstavlja i prekogranični uticaj medija sa kojim se Crna Gora suočava godinama. Mediji iz Srbije (pogotovo oni sa nacionalnim tv frekvencijama, među kojima prednjače Pink i Happy TV) preko kablovskih operatera šire govor mržnje i podstiču diskriminaciju po raznim osnovama i na teritoriji Crne Gore.

Kvalitetne javne politike u oblasti medija (medijske strategije i zakoni), koje treba da se donesu na inkluzivan način, prvi su sistemski korak ka uspostavljanju održivih rješenja. Profesionalni mediji svoju održivost mogu poboljšati uz pomoć države i javnih fondova, putem dodjele projekata za proizvodnju sadržaja od javnog interesa. Ta vrsta podrške može doprinijeti boljem ostvarenju medijskog pluralizma. Jedno od mogućih rješenja svakako jeste i povezivanje profesionalnih medija na državnom i regionalnom nivou, kako bi se osigurala veća pokrivenost teritorije a sa tim i veći uticaj na javno mnjenje, što profesionalne medije čini atraktivnijim i za marketinško tržište. Ovim procesima svakako bi doprinijela veća preciznost standarda EU i Savjeta Evrope. Na žalost, u ovom trenutku to ne treba očekivati zbog problema unutar same EU pa ćemo i ovaj (kao i druge) problem morati sami da riješimo.

 

Goran Đurović,  analitičar medija i medijskog zakonodavstva, direktor nevladine organizacije Media centar