Osim što osnažuju mlade političke i lidere iz civilnog društva, škola pomažu u njihovom umrežavanju i saradnji, što je možda i najveći doprinos u pomirenju unutar BiH.

 Esad Mavrić

Kada živite u Bosni i Hercegovini i pokušavate biti građanin bez predrasuda, onda je važno vjerovati u ideje koje će je odvesti na bolji put i izvjesniju budućnost. A da građanima ove zemlje nije dobro, krivi su političari. Kako napraviti bolji ambijent, kako isključivosti na političkoj sceni iskorijeniti? To je, svakako, vjera u mladost, u buduće političare, a koji neće razmišljati  poput aktuelnih lidera, koji ovu zemlju neuspješno vodi već 30 godina.

Sa zavidnim iskustvom rada u Vijeću Evrope, odlučio sam se posvetiti ciljevima prosperiteta, te je tako nastala ideja da se organizira Škola za političke studije u Bosni i Hercegovini.

I odmah da kažem kako smo samo jedna od institucija ove vrste, postoje i neke druge političke škole, posebno u nevladinom sektoru, koje su posvećene tom cilju: stvoriti okvir i program za mlade lidere iz političkog i javnog života koji će modernim pristupom ući u politički život ove zemlje, te biti garanti bolje budućnosti.

Djelujemo u okviru mreže škola za političke studije Vijeća Evrope, što još više osnažuje vjeru da će se trasirati drugačiji i bolji ambijent. Osnovani smo kako bi pružili dodatno neformalno obrazovanje budućim liderima.

Kroz godišnje cikluse seminara i konferencija stvaramo ambijent za aktivnu ulogu novih mladih političkih lidera koji će biti posvećeni  njegovanju demokratije, vladavine prave i ljudskih prava, te biti generatori dijaloga i demokratske političke kulture, uzrastanju moderne države i podstrekači političke, ekonomske, društvene, medijske i kulturne sfere života.

Učesnici se biraju iz različitih političkih partija i institucija.

Naša škola je u porodici drugih 20 škola iz zemalja istočne i jugoistočne Evrope, Kavkaza i Afrike.

Nudimo kvalitetno obrazovanje u sferama koje sam spomenuo, podstičemo kulturu političkog dijaloga kao pozitivnog modela komunikacije, naglašavajući efektivnu saradnju, opšte potrebe i interese društva.

U dvadesetak godina nakon rata, politiku u BiH uglavnom definiraju uski etnički interesi, unutarstranačke demokratije sa koncentracijom moći u rukama jednog lidera. Rezultat je postojanje negativnog utjecaja na politički dijalog, što i dalje čuva politički status quo, sprječava se promocija alternativnih ideja, posebno mladih i žena.

Iz tog razloga naša Škola nastoji povećati kapacitete mladih lidera kao donosilaca odluka ohrabrujući ih da preuzmu aktivniju ulogu u političkim procesima u BiH. Stječu vještine kako osnažiti vlastitu poziciju i ulogu u okviru svoje partije, kako olakšati budući dijalog i saradnju stranaka, kako povećati razumijevanje zajedničkih probleme neovisno od političke pripadnosti, entiteta, etničke grupe ili dijela BiH odakle dolaze. Na taj način njegujemo održivu mrežu obrazovanih mladih lidera, koji mogu prevazići podjele koje definiraju trenutni politički sistem u BiH.

U okviru ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, program je započeo 2009. godine i do 2022. godine Školu je pohađalo oko 450 mladih lidera. Stvorena je snažna mreža Alumnista, dobar dio vremenom je došao u poziciju da kreiraju demokratske procese u zemlji, obnašajući vrlo ozbiljne funkcije na svim nivoima vlasti u BiH.

Važan rezultat škole je što je doprinijela jačanju omladinskih struktura unutar  političkih stranaka, oni motiviraju političke partije da stvaraju „političke akademije“ gdje naši alumnisti djeluju kao pokretači i osnivači takvih akademija.

Osim što osnažuje mlade političke i lidere iz civilnog društva, škola pomaže u njihovom umrežavanju i saradnji , što je možda i najveći doprinos u pomirenju unutar BiH.

 

Esad Mavrić je direktor direktor Škole političkih studija, bivši novinar i izvršni sekretar, te projekt menadžer Ureda Vijeća Europe u Sarajevu