Kosovo oblikuje najsvetliju ekonomsku budućnost. Dok se izazovi nastavljaju, potencijal Kosova da napreduje kroz pametnu specijalizaciju je nesporan.

Elsa Llalloshi

Kosovo pokušava da utre svoj put ka ekonomskom rastu i razvoju. U septembru 2018. godine, krenulo je na put transformacije okrećući se konceptu pametne specijalizacije (S3) kako bi iskoristili svoje jedinstvene snage i podstakli rast vođen inovacijama. Ovaj potez je označio važan korak ka podsticanju ekonomskog rasta vođenog inovacijama. S3 pristup nije samo strategija; ona je katalizator saradnje između različitih aktera na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Na Kosovu, ova strategija ima potencijal da preoblikuje ekonomski pejzaž zemlje. Suočavamo se sa ekonomskim izazovima tipičnim za zemlje u razvoju. Kosovo nastoji da diverzifikuje svoju ekonomiju i smanji zavisnost o tradicionalnih sektora. Pametna specijalizacija je ključ koji otključava ovaj potencijal. Fokusirajući se na određeni sektor, Kosovo ima za cilj da stimuliše rast, otvori radna mjesta i promoviše održivi razvoj.

Postignut je značajan napredak u podsticanju rasta vođenog inovacijama, uključujući uspostavljanje Ministarstva za inovacije i preduzetništvo 2017. godine, planove za Nacionalni savjet za inovacije i preduzetništvo i izradu novog zakona i strategije o inovacijama u 2018. godini.

Vlada je, u partnerstvu sa međunarodnim organizacijama, izradila strategiju koja identifikuje sektore sa najvećim potencijalom rasta. Ova strategija se vrti oko pažljivo odabranih sektora kao što su informacione tehnologije, obnovljivi izvori energije, agrobiznis i turizam.

S3 takođe služi kao katalizator za pokretanje inovacija i istraživanja. Na Kosovu, ova posvećenost je materijalizovana kroz inicijative koje imaju za cilj da olakšaju saradnju između istraživačkih institucija, preduzeća i vladinih subjekata. Ovi zajednički napori pokreću napredak u proizvodnoj tehnologiji, stvaranju inovativnih proizvoda i usluga, u konačnici povećavajući tržišnu konkurenciju.

Mora se shvatiti da nijedna transformaciona strategija ne dolazi bez svojih izazova. Tehnička pomoć je neophodna za rješavanje nedostataka u podacima. Međutim, dugoročni izgledi su pozitivni. Pametna specijalizacija postavlja temelje za raznoliku i otpornu ekonomiju, dok Proces otkrivanja preduzeća (EDP) nudi priliku za podsticanje saradnje između vladinih službi i zainteresovanih strana.

Globalni inovacijski napori Kosova počeli su 2012. godine uz podršku Programa OECD-a za Jugoistočnu Evropu. U 2018. godini, Kosovo je proširilo svoje kapacitete kroz programe obuke u Ljubljani, učešćem na TAIEX seminaru u Briselu i učešćem u projektu „Povećanje kapaciteta za transfer tehnologije na Zapadnom Balkanu“ (EU4Tech). Ovi napori jačaju poziciju Kosova na globalnoj inovacionoj sceni.

Put Kosova ka ekonomskom rastu i razvoju vođen je principima pametne specijalizacije. Usvajanje pametne specijalizacije na Kosovu naglašava njegovu posvećenost inovacijama i ekonomskoj transformaciji. Kosovo oblikuje najsvetliju ekonomsku budućnost. Dok se izazovi nastavljaju, potencijal Kosova da napreduje kroz pametnu specijalizaciju je nesporan. Kako nacija nastavlja svoj put i ova strategija nastavlja da se razvija, transformacija Kosova je priča koju vrijedi gledati.

 

Elsa Llalloshi, studentica političkih nauka