Da bi po svaku cijenu ostali na vlasti, našim političarima se Prvi april ne dešava jednom godišnje, ni mjesečno, čak ni nedjeljno, oni svakodnevno svoja obećanja koja su obične crne laži ušivaju bijelim koncem.

Edmond Tupja

Jedan od mnogih principa taoizma je i jin i jang po kojem se sve u univerzumu sastoji od dvije sile – suprotstavljene ali  komplementarne, čime možemo tvrditi da laž formira par sa istinom, a da nije kontradiktoran dijalektici, čak ni marksističkoj (sjetimo se „jedinstva suprotnosti“).

Međutim, kada lažemo nepoznate ljude, kada laži pišemo na Fejsbuku i drugim društvenim mrežama, glavni cilj je zabava, zaboravljanje svakodnevnih stresova, ali zabava ima i ograničenje jer može imati neželjene efekte, posebno kada je stresovi ne dozvoljavaju.

Ali, kako nas neki psiholozi i pedagozi uče, da bi se djeca zaštitila od lažova, trebalo bi ih učiti šta je je laž ne samo teoretski, već i u praksi, ne samo u porodici, već i u školi; treba ih učiti šta je laž u zabavne svrhe, a šta je laž u manipulativne svrhe.

Međutim, i nas odrasle takođe treba zaštititi od otrovnih laži umotanih u tanak sloj karamelizovanog šećera od strane prevaranata koji šire laži na nacionalnom, regionalnom ili čak međunarodnom nivou kako bi nas ismijavali, prevarili i opljačkali zabadajući nos čak u naš intimni život ili u naše bankovne račune.

S druge strane, u svim vremenima i u svim zemljama svijeta bilo je bogatih i siromašnih, jakih i slabih, eksploatatora i eksploatisanih, vladara i onih nad kojima se vlada.  Ovaj društveni, ekonomski i politički fenomen koji je još uvijek aktuelan, izvor je problema zbog kojih mislimo da je planeta Zemlja oboljela i da čovječanstvo pati. Upravo zbog toga  je u 18.vijeku briljantni francuski matematičar i enciklopedista D’Alembert definisao politiku kao „umjetnost obmane ljudi“. Kako samo precizno zvuči ova definicija, tačnije ovaj aforizam sa aksiomatskom vrijednošću, posebno u Republici Albaniji posljednjih godina.

Da bi po svaku cijenu ostali na vlasti, našim političarima se Prvi april ne dešava jednom godišnje, ni mjesečno, čak ni nedjeljno, oni svakodnevno svoja obećanja koja su obične crne laži ušivaju bijelim koncem, uz takvo mukanje da čak i krave požele da se angažuju u politici, pasu i bacaju balegu sa vrha moći.

To je vrlo tačno, jer je sve više Albanaca koji mogu da vide džinovski nos između očiju naših političara kada prepoznaju kako ih besramno lažu na svojim malim i velikim ekranima, u usmenoj ili pisanoj formi, pa čak i svojim izgledom i govorom tijela.

Pisac Fatos Kongoli, autor koji je preveden na dvanaest jezika, prije dvije godine objavio je roman pod nazivom „Mali lažovi“. Ah, da je samo napisao trilogiju nazivajući prvi tom „Veliki lažovi“, drugi „Veliki prevaranti“ i treći „Velika čudovišta“!

 

Edmond Tupja, albanski prevodilac i pisac