Spisak pristalica je podugačak i tu se mogu naći i apolitični i pristalice različitih političkih opcija. Cilj nam je isti, naši zahtjevi su isti i od nacionalnog su značaja: dekriminalizacija i legalizacija kanabisa.

Davor Popivoda               Ognen Uzunovski

Nedavno je vlada Republike Sjeverne Makedonije donijela odluku o osnivanju radne grupe koja će raditi na izmjenama i dopunama Zakona o opojnim drogama, pa bi aktuelno pitanje dekriminalizacije i legalizacije kanabisa konačno trebalo da bude stavljeno na glasanje u skupštini.

Inicijativu je podnio pokret „Operacija oslobođenje“, čiji je glavni cilj dekriminalizacija posjedovanja i uzgoja kanabisa za ličnu upotrebu, a zatim i potpuna legalizacija uzgoja, prodaje i konzumacije kanabisa, kroz precizno definisan zakonski okvir. Osnova „Operacije oslobođenje“ je NVO ZNAM (Zelena nacionalna agenda Makedonije) osnovana u maju 2017. godine, koja ima podršku hiljada ljudi iz svih sfera života, nevladinih organizacija i drugih građanskih udruženja.

Za nas je imperativ da povećamo broj prepoznatih zdravstvenih problema za koje se mogu koristiti preparati kanabisa u saglasju sa zvaničnom medicinom. Tako bismo bili sigurni da lijekove na bazi kanabisa mogu propisivati ​​ne samo državni, već i privatni ljekari, uz mogućnost ličnog izbora – pacijent kojem je propisana terapija kanabisom može da uzgaja i koristi kanabis u obliku koji njemu odgovara. Takođe tražimo otvaranje takozvanih „društvenih klubova“  gdje bi se kanabis legalno prodavao i konzumirao i da predstavnici nevladinih organizacija budu uključeni u Agenciju za kanabis. Potrebno je i uspostavljanje posebnog fonda jer će legalna prodaja kanabisa generisati velike iznose koji će ulaziti u budžet, a dio poreza od prodaje bi trebalo preusmjeriti u taj fond, za pomoć u liječenju rijetkih bolesti kao i za marginalizovane grupe.

Dekriminalizacijom bi svako mogao da posjeduje i uzgaja kanabis za ličnu upotrebu, a legalizacija bi omogućila kupovinu u slučajevima ako neko ne želi ili nema mogućnosti za uzgoj. To je proces koji će zahtijevati puno rasprava i ekspertiza. U svijetu postoji mnogo primjera kako bi se to moglo urediti. To su pozitivna iskustva koja treba proučiti, ali nikako ih kopirati ili slijepo primjenjivati. Svaka zemlja je drugačija. Predstavnici vlade i opozicije, nevladinog sektora, stručnjaci za zdravstvo i zakonodavstvo – oni su ključni u izradi preciznog zakonskog okvira koji će se primijeniti i kroz koji će se sprovoditi proces dekriminalizacije i legalizacije.

Uvjereni smo da će se regulisanjem ovih pitanja otvoriti na stotine, ako ne i hiljade radnih mjesta, i stvoriti pristojan priliv novca u budžet i Fond, što će biti prilika za prosperitet malih i srednjih preduzeća, a time i države. Makedonija će se bez sumnje naći na turističkoj mapi, a to je dobit za mnoge sektore i industrije. Treća i ključna činjenica, ovo bi nanijelo ozbiljan udarac kriminalnim klanovima koji godišnje zarađuju milione eura od ilegalne prodaje kanabisa, koje potom koriste za podmićivanje i korupciju policije, pravosuđa, državnih institucija, kao i lokalnih vlasti.

Spisak pristalica „Operacije oslobođenje“ je podugačak i tu se mogu naći i apolitični i pristalice različitih političkih opcija. Cilj nam je isti, naši zahtjevi su isti i od nacionalnog su značaja … Dekriminalizacija i legalizacija su ono što Makedoniji treba!

 

Davor Popivoda – pravnik, i Ognen Uzunovski iz udruženja ZNAM