Solunski samit je održan u različitim istorijskim okolnostima, mi smo se promijenili, promijenio se Balkan, ali se promijenila i EU.

Intervju sa Bojanom Maričićem

Ovog juna navršava se 20 godina od Samita u Solunu, koji je zemljama zapadnog Balkana otvorio perspektivu članstva u EU. Bio je to događaj koji je Sjevernoj Makedoniji donio mnogo energije, želje i entuzijazma za sve što treba da se uradi da bi se postigao cilj postavljen na samitu. Nekada simbol nade, ovaj dokument, usvojen prije 20 godina u Solunu, danas je samo sjećanje na neuspjeh. Zamjenik premijera za evropska pitanja u Vladi Sjeverne Makedonije Bojan Maričić u intervjuu za „Okruženje” rekao je da samit u Solunu ipak ne treba smatrati neuspjehom.

„Naša očekivanja i očekivanja zemalja Zapadnog Balkana, koja su tada izgledala sasvim drugačije, svakako su bila mnogo veća od trenutnog napretka koji smo ostvarili prema EU. Ali, od samog početka nam je jasno da u politici nema sigurnih dobitaka, niti se sve može predvidjeti. Solunski samit je održan u različitim istorijskim okolnostima, mi smo se promijenili, promijenio se Balkan, ali se promijenila i EU. To je realnost. Sada ne treba govoriti o neuspjehu, već o novim okolnostima i novim prilikama koje moramo iskoristiti, jer se ni tada, prije 20 godina, a ni danas 2023. godine, naš strateški cilj nije promijenio: punopravno članstvo Sjeverne Makedonije u EU’, kaže potpredsjednik Vlade Maričić.

Ova dvadeseta godišnjica buđenja nade u ostvarenje evropskih ideala na Balkanu dobra je prilika da se napravi presjek svega što se dešavalo u ovih 20 godina kako bi se izvukle poučne poruke. Ko je i koliko griješio na strani regiona, ali i same EU?

‘Propuste su napravile obje strane. EU je bila zaokupljena drugim problemima i činilo se da je zaboravila uspješnu politiku proširenja. U određenom trenutku, posebno nakon proširenja na Bugarsku i Rumuniju, kao da se pokazuje umor – odlučivanje je postalo složenije, lista problema je duža, a povrh toga je nastupila velika finansijska i ekonomska kriza u periodu 2008. – 2010. Otvaranjem pristupnih pregovora šansa je data Crnoj Gori 2012. i Srbiji 2013. godine, ali je očigledno da, kako na njihovoj, tako i na strani EU, nije bilo dovoljno energije za uspjeh ovog složenog procesa. Nažalost, nakon neuspjeha Samita u Bukureštu 2008. godine, osjetili smo i pomak od strateškog cilja i fokus na domaća politička dešavanja, što nas je dovelo u neželjene političke krize, koje su kulminirale u periodu 2015. – 2017.’ , kaže potpredsjednik Vlade za evropska pitanja.

Sada se postavlja pitanje: šta se dešava sa političkom voljom u samoj EU da primi nove države članice? Vlasti u Sjevernoj Makedoniji smatraju da nova geopolitička realnost koja je nastala ruskom agresijom na Ukrajinu otvara novu perspektivu.

„U 2018. godini vratila se politika proširenja, upravo Strategijom za integraciju Zapadnog Balkana u EU iz 2018. godine, na kraju mandata Junckerove komisije.

Nakon niza dešavanja koje smo u više navrata komunicirali i objašnjavali, proces pristupnih pregovora sa nama i Albanijom konačno je otvoren 19. jula 2022. godine, nakon čega je uslijedio proces skrininga koji je još uvijek u toku. Prije svega, uprkos ratu u Ukrajini i agresiji Rusije, EU je pronašla svoj geopolitički interes i dala status kandidata Ukrajini i Moldaviji, kao i Bosni i Hercegovini; Čini se da je i Gruzija sve bliža tom statusu. To znači da se proces proširenja nastavlja, ali u drugačijim, promijenjenim okolnostima”, rekao je za “Okruženje” potpredsjednik Vlade Bojan Maričić.

Cilj makedonskih vlasti je da Sjeverna Makedonija postane članica do 2030. godine, iako je teško pretpostaviti da sadašnji okvir EU, uspostavljen Lisabonskim ugovorom, može osigurati efikasnost nakon prijema novih članica.

„Naša strana je na prvoj međuvladinoj konferenciji jasno dala do znanja da ćemo biti spremni za članstvo do 2030. godine i to je naš cilj. To je ambiciozan plan, da, ali je realno ostvariv, ako smo pošteni i ako svi politički i društveni akteri ulažu u realizaciju tog cilja.

Što se tiče EU, očekujemo da će dati jasan plan koji bi nam bio podstrek da brže idemo ka svom cilju i da je spremna da primi nove članice do 2030. godine, pa i ranije’, rekao je Bojan Maričić u intervju za “Okruženje”.

 

Bojan Maričić, potpredsjednik Vlade za evropska pitanja u Vladi Sjeverne Makedonije