Kosovo, država  kandidat za članstvo u EU, pozdravlja i cijeni ovu novu organizaciju koja Kosovu daje energiju da preduzme još više reformi.

 Besnik Vasolli

Kada je francuski predsjednik Emanuel Makron predložio Evropsku političku zajednicu (EPZ), malo ljudi je znalo šta to zapravo znači, a mnogi su i dalje sumnjičavi da će ova organizacija naći pravi prostor. Neki tvrde da ovo nije nova ideja, i da vuče korijene iz 1952. godine kao i iz “Evropske konfederacije“ koju je predložio predsjednik Fransoa Miteran 1989. Međutim, ovoga puta Evropa i njeni saveznici suočavaju se s mnoštvom izazova, s periodom krize koja je inicirana prvenstveno ničim izazvanom ruskom invazijom na Ukrajinu, koja pored kršenja međunarodnog prava i kršenja svih konvencija o ljudskim pravima izaziva i globalnu krizu snabdijevanja hranom i energijom.

Kosovo pozdravlja i vjeruje u ovu inicijativu jer ujedinjuje sve države Evrope, uključujući i one sa Zapadnog Balkana, kako bi koordinirali naš zajednički odgovor na sve prijetnje i krenuli ka obezbjeđivanju mirne i razvijene Evrope. Istovremeno, glas Kosova je jednak sa ostalim učesnicima, što ovu organizaciju čini posebnom. Kosovo će obezbjediti doprinos stabilnosti, bezbjednosti i prosperitetu i usklađivanju politika sa slobodnim i miroljubivim demokratijama.

Zadovoljstvo nam je što učestvujemo u forumu koji treba da bude zajednički prostor koji će sveobuhvatno primiti evropske nacije, pronalazeći rješenja i rješavajući dugoročne probleme. Sastanak 6. oktobra u Pragu daje nam osjećaj pripadnosti, posebno sagledavajući stav učesnika u obezbjeđivanju jedinstva i spremnosti da zajedno radimo na pronalaženju rješenja aktuelnih i nepredviđenih  izazova sa kojima ćemo se suočiti. Stoga se radujemo EPZ-i koja će pružiti forum za koordinaciju politike koji će podsticati dijalog i saradnju u rješavanjima pitanja od zajedničkog interesa.

Radujemo se što će ovaj forum i dalje biti otvoren, baviti se interesima i rješavati izazove širom Evrope, što jača međusobno razumijevanje i pomaže nam da uskladimo naše stavove o najhitnijim pitanjima.

Predstojeći sastanci koje će organizovati Moldavija i Španija biće od ključne važnosti po pogledu toga da li mogu da prevaziđu svoje razlike u vezi sa statusom Kosova. Ove zemlje još nisu priznale Kosovo, tako da će se pravi test EPZ desiti vrlo brzo, u nadi da možemo prevazići naše razlike i težiti zajedničkom projektu kao što je EPZ. Vrijeme za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (CFSP) za evropski kontinent je sada kada sve države članice EU i sve nacije koje vole slobodu i mir udruže snage i djeluju zajedno. Kosovo se do danas 100% uskladilo sa vanjskom i sigurnosnom politikom EU; štaviše, iako Kosovo još uvek nije članica Savjeta Evrope, Kosovo je jednostrano uključilo konvencije Savjeta Evrope u Ustav i u svoj zakonodavni okvir.

Rekavši to, razumijemo da ulaskom u EPZ ne prejudiciramo članstvo u Evropskoj uniji. Kosovo, država aspirant za članstvo u EU, pozdravlja i cijeni ovu novu organizaciju koja daje energiju Kosovu da preduzme još više reformi. Istovremeno se nadamo da će EU nastaviti buduće proširenje i kada dođe vrijeme molimo se da sve zemlje Zapadnog Balkana uđu u EU. Do tada, Kosovo će napredovati u preduzimanju neophodnih reformi.

 

Besnik Vasolli je iskusni konsultant sa više od 17 godina iskustva u evropskim integracijama, reformi javne uprave, ulozi prava i dobrom upravljanju