Od 1970. godine je populacija npr. jegulja, riječne haringe i iverka smanjena za 94%, uglavnom kao posljedica skretanja rijeke i izgradnje brana.

 Besjana Guri

Nakon više od deset godina kontinuiranih napora i rada na očuvanju jedne od posljednjih divljih rijeka u Evropi, EcoAlbania, EuroNatur, Riverwatch i mnogi drugi aktivisti postigli su svoj cilj proglašenjem Nacionalnog parka divlje rijeke Vjosa. Ovu odluku je 15. marta 2023. godine objavila Vlada Albanije na zvaničnoj ceremoniji u jednom od gradova u srcu Vjose, u Tepeleni. Ovo je jedan od istorijskih trenutaka za zaštitu prirode u Albaniji, kao i motivacija za mnoge zajednice i aktiviste širom svijeta.

Nacionalni park divlje rijeke Vjosa štiti njen glavni tok i tri pritoke slobodnog toka i čini prvi park divlje rijeke u Evropi. Ovo je nacionalni park koji isključivo štiti rijeke i to na velikom prostoru, odnosno cijelim riječnim sistemima. Rijeke su među najugroženijim vrstama staništa širom svijeta. Koliko su ugrožene ilustruje primjer migratornih vrsta riba u Evropi. Od 1970. godine njihova populacija (npr. jegulja, riječna haringa, iverak) smanjena je za 94%, uglavnom kao rezultat skretanja rijeke i izgradnje brana.

Međutim, rad na očuvanju Vjose se nastavlja. Organizacije za implementaciju kampanje „Sačuvajmo plavo srce Evrope“ fokusirane su na dobro funkcionisanje nacionalnog parka i upravljanje prema međunarodnim standardima. Imati park na papiru je pojava koja se često dešava u Albaniji i zemljama Balkana, donosi mnoge probleme na terenu i rizikuje da zaštićeno područje ostane praktično nezaštićeno i ugroženo raznim pritiscima.

Rijeka Vjosa/Aoos jedna je od posljednjih velikih divljih rijeka u Evropi. Teče od planina u Grčkoj, gde se zove Aoos, do Jadranskog mora u Albaniji. Zajedno sa svojim pritokama, Vjosa/Aoos čini ekosistem sa visokim vrijednostima biodiverziteta od nacionalnog i globalnog značaja. Međutim, ovo područje nudi i ekonomske dobiti. Ekoturizam uz rijeku i njene pritoke je u stalnom porastu, posebno posljednjih godina kada je prepoznat i razvijen potencijal za aktivnosti poput raftinga, kanua i sl.

Kampanja „Sačuvajmo plavo srce Evrope“ ima za cilj zaštitu rijeka sa visokim prirodnim vrijednostima na Balkanu, kojima prijeti više od 3.400 hidroenergetskih projekata. Kampanju koordiniraju međunarodne nevladine organizacije Riveratch i EuroNatur, a sprovodi se zajedno sa partnerskim organizacijama u balkanskim zemljama. Lokalni partner u Albaniji je EcoAlbania, u Grčkoj MedINA.

 

Besjana Guri, EkoAlbanija