Prolazak kroz stresne situacije, razumijevanje većine koja dijeli isto iskustvo, dostupnost informacija i sve manje predrasuda o problemima mentalnog zdravlja,  faktori su koji su uticali da sve veći broj ljudi  traži stručnu pomoć u borbi sa stresom, anksioznošću i strahovima.

Dr Arjana Rreli

Upravo sada, u vremenu u kom živimo, postajemo svjesniji važnosti zdravlja, a posebno mentalnog.

Svi smo svjedoci borbe sa onim neočekivanim, nepobjedivim, podmuklim, i u mnogim slučajevima onim koji donosi smrt. Stoga, niko od nas ne može izbjeći stres izazvan nepoznatim. Naša mentalna, društvena i poslovna ravnoteža su pod prijetnjom.

Uskoro je prva godišnjica dugog puta pandemije koji se nastavlja, čini se, u nedogled. Naši mehanizmi prilagođavanja su često u sukobu sa promjenama vrste i agresivnosti virusa i njegovim zdravstvenim posljedicama, blagostanjem  svakodnevnog života i aktivnosti. Albanci se još nisu oporavili od zemljotresa u decembru 2019. i njegovih posljedica, a onda su se morali suočiti i sa izazovima Covida – 19. U ovoj situaciji, anksioznost, strah i depresija su postali i ostali sveprisutni kod većine građana.

Neizvjesnost vezana za lično zdravlje, briga o zdravlju najbližih, posljedice perioda karantina, promjene u ličnim odnosima, nestabilna ekonomija, i sve ostale osobenosti ove pandemije povećale su broj ljudi koji po prvi put traže stručnu pomoć za svoje mentalno zdravlje.

Kada sagledamo uticaj virusa, njegove fizičke i psihološke posljedice, rizik je da će ti problemi biti dio našeg svakodnevnog života, i da treba da naučimo da živimo sa njima. Sa druge strane, to nas sve izlaže riziku hroničnog stresa.

Stigma koja je ranije odlagala prijave problema i traženje pomoći se smanjuje.

Prolazak kroz stresne situacije, razumijevanje većine koja dijeli isto iskustvo,

dostupnost informacija i sve manje predrasuda o problemima mentalnog zdravlja,  faktori su koji su uticali da sve veći broj ljudi  traži stručnu pomoć u borbi sa stresom, anksioznošću i strahovima.

U ovim situacijama, bilo koje intervencije vezane za mentalno zdravlje zahtijevaju blisku saradnju svih profesionalaca koji se bave sličnim problemima.

Pomoć je neophodna, od terapeuta i medicinskih sestara, socijalnih radnika, do emocionalne podrške psihologa i terapije koju mogu propisati psihijatri. To su samo neki od alata koji omogućavaju podršku zajednice i efikasno rješavanje problema mentalnog zdravlja, koje je sada ugroženo.

U vrijeme tektonskih i brzih promjena, neophodno je pronaći nove načine saradnje i organizacije, ne bi li ponudili najveću psihološku i rehabilitacionu podršku i postigli najbolje moguće rezultate kada se radi o mentalnom zdravlju građana.

Svi smo u ovome zajedno, i ako se svi uključimo  i doprinosimo, bitke će biti lakše a pobjeda bliža!

 

Dr Arjana Rreli,  psihijatar od 1996, i dalje radi u ovoj oblasti nudeći profesionalnu pomoć zajednicama u Tirani.